Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Årstal

Historiske årstal.

Domkirke betyder:

Hovedkirken i et stift. ! af latin domus 'hus' her fork. for domus dei 'Guds hus' 

Kirken hedder Vor frue kirke Maria.

Kirken er 63 m. lang.

Den er 36 m. bred, og det er den eneste 5-skibede kirke i Danmark, Rundetårn kan ligge på tværs af den.

Der er 3 tårne på kirken: Rytterspiret, der er placeret over koret, Maria tårnet, der er det lille tårn, og Borgertårnet, der er 50 m. højt med 248 trappetrin.

Før reformationen:

Ca. år 860 Nordens apostel Ansgar bygger en kirke i Ribe.

948 Ribe stift oprettes.

1110 – 1134 Biskop Thure starter med at bygge domkirken af sten. 

1137 Kong Erik Emune bliver begravet i kirken. Erik 2. Emune (d. 18.7.1137), konge af Danmark 1134-37, søn af Erik 1. Ejegod. Han stod på sin halvbroder, Knud Lavards, side i opgøret med Kong Niels og dennes søn Magnus. I løbet af sin korte regeringstid grundlagde han Ringsted Kloster og søgte at få Knud Lavard kanoniseret. Kong Erik blev dræbt under et tingmøde den 18. juli 1137 og blev derefter stedt til hvile i Ribe Domkirke. Hans tilnavn betyder ”den altid huskede”. I folkemunde blev han kaldt Erik den blodige.

1145 Domkapitel stiftes af biskop Elias.

1176 Byen og kirken brænder.

1150 – 1260 Indenfor denne periode bliver reliefet over kathoveddøren lavet

1205 Prinsesse Dagmar kommer til Ribe

1212 Dronning Dagmar, der var gift med Valdemar Sejr, dør i Ribe, men bliver begravet i Ringsted.

1259 Kong Christoffer d. 1 bliver begravet i kirken. Christoffer 1. (ca. 1219-59), konge af Danmark 1252-59. Som yngste søn af Valdemar 2. Sejr havde Christoffer fået tildelt Lolland og Falster som len; men ved Kong Abels død kåredes han til dennes efterfølger. Hans regeringstid blev stærkt præget af de åbne stridigheder mellem stat og kirke, der kulminerede med kongens arrestation af ærkebiskop Jakob Erlandsen i 1259 – samme år, som Christoffer
1. døde og blev gravlagt i Ribe Domkirke.

1283 Julemorgen styrter det nordvestlige tårn sammen.

Ca. 1300 Processionsomgangen opføres.

Ca. 1300 Det nye borgertårn står færdigt, 62 m høj, med spir.

1401 Domkirken får et sejerværk. (ur)

1402 Domkirken og byen brænder. (Det var kun en del af kirken der brændte.)

1440 D. 1 januar Kong Christoffer 3. af Bayern lod sig indvie og salve i domkirken. Christoffer 3. af Bayern (1416-48), unionskonge 1440-48, nevø af Erik 7. af Pommern. Som konge viste han sig som en dygtig politiker, der formåede at holde de tre unionslandes rigsråd i skak og styrke kongemagten efter svækkelsen i forbindelse med Erik 7.s afsættelse i 1439. Han døde barnløs på Helsingborg Slot og blev gravsat i Roskilde Domkirke. Ved hans død gik kongemagten over til den oldenborgske gren af kongeslægten, der regerede Danmark helt frem til 1863.

1536 Reformationen gennemføres i Danmark. Reformationen havde stor betydning for vedligeholdelsen af kirkerne i Danmark, før reformationen blev der solgt afladsbreve og testamenteret mange penge til kirkerne. I forbindelse med reformationen blev kirkerne ribbet for værdier, og det betød, at der ikke var penge til reparationer og vedligeholdelse.

Efter reformationen.

1542 Den danske reformator Hans Tausen bliver biskop i Ribe.

1560 De katolske genstande i kirken fjernes.

1594 En del af det store tårn styrter ned.

1595 Tårnet bliver repareret, men der er ikke penge til at bygge spiret på, så tårnet bliver 12 m. lavere, og med fladt tag.

1596 Kirken får ny prædikestol, lavet af snedker Jens Asmussen, Odense.

1634 Stor stormflod hvorved vandet trænger ind i kirken. På søjlen hvor prædikestolen hænger, er der et mærke der viser hvor højt vandet stod i kirken.

1634 – 35 Kirken får nyt orgel.

1696 Kirken får nyt ur.

1843 Kirken bliver istandsat, gulvet bliver sænket ½ m.

1883 – 1904 Kirken gennemgår en omfattende restaurering

1948 Stiftes 1000 års jubilæum fejres.

1973 Orglet ombygges. Kirken kalkes, pulpituret males over.

1982 – 1987 Carl Henning Pedersen udsmykker apsis.