Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Lørdagsuniversitet

HVAD NU? Fire lørdage i Langgaard Salen i Kannikegården

TANKER EFTER ET

REFORMATIONS JUBILÆUM

 

Fire lørdage i Langgaard Salen i Kannikegården

Man kunne sagtens efter 2017 tanke, at det var så reformationsjubilæet, og nu ikke mere om det.

Man kunne også sagtens tanke, at henvisningerne til reformatoren Martin Luther ma have en eller anden matheds grænse selv for en evangelisk-luthersk folkekirke. Ikke desto mindre er der et ordsprog, der spiller en stor rolle i den lutherske kirke – som udtryk for det, der bor vare kirkens ånd. Ecclesia Semper reformanda ets hedder det, dvs.: kirken skal altid reformeres. Reformationen er en fortsat proces. Hele tiden må kirken kritisk diskutere sit budskab, sin form, sin organisation og praksis. Og en sådan diskussion vil vi gerne lægge op til fra forskellige vinkler, og med indbydelse

af forskellige foredragsholdere, i foråret 2018.

Mødeledelse: Jens Torkild Bak.

 

27. JANUAR KL. 10–13

Sognepræst

METTE MARIE

TRANKJÆR

Liv og Gudstjeneste

Foredraget bevæger sig ind i

krydsfeltet mellem det moderne

menneske og den kirkelige

tradition. Den kirkelige tradition

udfordres af, at vi i dag lever

så forskellige liv. Kan der findes

et nyt, falles, samlende spor i

det kirkelige?

Mette Marie Trankjær er

Sognepræst pa Falster, exam.art.

og cand.theol., retræteleder for

ledere fra erhvervslivet og lærer

ved Sjællands Kirkemusikskole

 

24. FEBRUAR KL. 10–13

Universitetslektor
HANS RAUN IVERSEN

Sådan fortsætter reformationen i folkekirken

På trods af manges forsøg på at få styr på folkekirken fra

oven styres den reelt nedefra. Dens synode er praksis: Når

noget fungerer i et sogn, er det dermed „vedtaget“ og kan frit

bruges af andre. Som alle kulturinstitutioner har folkekirken

fokus dels på sine brugere og dels sit eget formål. Det er

drivkraften bag den fortsatte reformation i og af folkekirken

 

17. MARTS KL. 10–13

Sognepræst

RASMUS NØJGAARD

Fælles åndedræt

Det fælles åndedræt i den danske gudstjeneste er fællessangen.

Kirkesangbogen ønsker at styrke fællessangen med et

nyt repertoire, der skal supplere Den Danske Salmebog med

140 helt nye og ældre genfundne salmer. Hertil kommer 89

sange, både klassiske danske sange og helt nyskrevne, der

i et erfaringsnært sprog giver livsglæde og mod, og på et

velanbragt sted i gudstjenesten kan skabe genkendelighed og

fællesskab ved at sætte ord på hverdagens oplevelser.

Til Folketingets reformationsjubilæum

fremhævede både dronning Margrethe og statsminister

Lars Løkke Rasmussen Kirkesangbogen som udtryk

for folkekirken reformatoriske ånd, og dronningen citerede

fra salmen Hold håbet op. Vi skal derfor se nærmere på, hvad

Kirkesangbogen rummer af ny sangglæde.

 

14. APRIL KL. 10–13

Sognepræst og domprovst

SIGNE VON OETTINGEN OG JENS TORKILD BAK

Nye teser

Signe von Oettingen og Jens Torkild Bak, henholdsvis teologisk

sekretær og formand for Ribe Stifts reformationsudvalg,

vil dels opsamle erfaringerne fra folkemødet i Ribe i oktober

måned, dels udfordre hinanden og forsamlingen med nogle nye

teser om tro, kirke og samfund

PRIS Gratis

HVOR Kannikegården

TILMELD Senest to dage

før hvert enkelt arrangement til

kordegnekontoret

på tlf. 7542 0350, på mail: anms@km.dk eller

via Domkirkens hjemmeside.