Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Lørdagsuniversitet

LØRDAGSUNIVERSITETET ER UDSAT TIL D. 6. MAJ

Gratis, tilmelding senest 1 uge før på 75 42 03 50.  anms@km.dk eller kirkens hjemmeside
Ind i Luthers skrifter · i Kannikegården, Langgaard Salen

8. APRIL KL. 10–13
Domprovst
JENS TORKILD BAK
Gennemgang af skrifterne
„Om lydighed mod den verdslige øvrighed“ (1523)
„Om de gode gerninger“ (1520)

Centralt i vores bevidsthed om den reformatoriske arv står adskillelsen
af religion og politik, kirke og samfund.
Den adskillelse, som er selve nerven
i det sekulariserede samfund og den uopgivelige forudsætning for trosfriheden.
Men er adskillelsen også en adskillelse mellem ånd og fornuft, følelse og forstand?
Vi gennemgår skriftet „Om lydighed mod den verdslige øvrighed“, som er
det vigtigste skrift til belysning af, hvad Luther selv forstod ved den
såkaldte „to-regimente-lære“.
Ligeledes centralt i den reformatoriske arv står retfærdiggørelseslæren:
Mennesket retfærdiggøres (frelses) ved sin tro, ikke ved sine gerninger. Det
lyder rigtigt godt. Gerningerne kan altid underkastes en mere eller mindre
flatterende evaluering; det samme risikerer troen ikke. Men ligger der
heri også en spire til umyndiggørelse og passivitet – særligt i kombination
med Luthers meget sorte syn på mennesket som en „syndig sæk“,
der intet godt dur til? Vi gennemgår skriftet „Om de gode gerninger“ for
at undersøge, hvad Luther selv forstod ved retfærdiggørelseslæren.