Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Kannikegården

Efter sigende blev Rom ikke bygget på én dag. Det er der ikke meget, der bliver.
Kannikegården, den kommende bygning ved Domkirken, bliver heller ikke opført i huj og hast!
Den kommende bygning har fået sit navn ved et valg mellem flere muligheder.
Navnet Kannikegården henviser til det kannikekloster, hvis eksistens bevidnes af den ruin, som blev fremdraget under den arkæologiske udgravning af byggetomten.
Det er formodentligt resterne af klosterets refektorium, spisesalen, der
blev fundet, og ruinen blev ved sin tilsynekomst straks fredet af myndighederne.
Vi ved, at biskop Helias i 1145 oprettede et domkapitel i Ribe. Medlemmerne af
domkapitlet, præster og kannikker, fungerede som stiftets administratorer og var netop organiseret i et klosterfællesskab.
Kannikegården skal, foruden mødesal, kor-rum og konfirmandlokaler, også
rumme kirkelige administratorer. Så stedets fremtidige anvendelse trækker således på en lang historie.
Efter arkitektkonkurrencen i 2012, som blev vundet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter (bl.a. kendt for skuespilhuset i København og tilbygningen til Sorø Kunstmuseum), er der blevet arbejdet på justeringer af projekt og tegninger.
Sammenhængen med den nye plads er også indgået i den videre bearbejdning.
Som skrevet i en pressemeddelelse i februar måned er Realdania gået med i projektet således, at forbindelsen til pladsen samt sikringen og eksponeringen af ruinen har kunnet medtages. Denne støtte fra Realdania til Kannikegårdens omgivelser og eksponeringen af ruinen er menighedsrådet meget taknemmelig for. Haven mod syd (ud mod Sønderportsgade) er tegnet i et samarbejde mellem firmaet Torben Schönherr og Lundgaard & Tranberg. Ruinen bliver tilgængelig for grupper med guide, men i øvrigt beskyttet af en glasinddækning.
Projektet er nu i den fase, hvor der i skrivende stund har været gennemført en lokalplanhøring, hvorefter evt. indkomne indsigelser og bemærkninger skal myn-dighedsbehandles. Antagelig i midten af juni kan der, om alt går vel, foreligge en byrådsvedtagelse.
Derefter nedrives Torvet 15, kirketjenerboligen, for at arkæologerne kan gennemføre en undersøgelse af de områder, der bliver omfattet af byggeriet. Hertil vil der medgå ca. 2 måneder. Torvet 15 er bevaringsværdig, men ikke fredet. Dog er bygningens tilstand så ringe, at det ikke ville være forsvarligt at inddrage den i det kommende projekt. Kannikegården bliver ikke sammenbygget med Processionsgangen, men forbundet ved en kort forbindelsesgang. I august/september gennemføres licitationen for Kannikegården, der udbydes i hovedentreprise.
Når arkæologerne har afsluttet undersøgelserne af Torvet 15, vil arbejdet med fundering af byggefeltet blive sat i gang, formentlig i oktober måned. Der skal opføres støttemure i beton mod Rykind og Sønderportsgade, samt nedrammes bærende betonsøjler. Alt efter vinterens hårdhed vil arbejdet fortsætte så længe som muligt og ellers blive genoptaget i det tidlige forår. Hvis det går efter planen, skal bygningen kunne tages i brug i december 2015. Der bliver indrettet byggeplads på parkeringspladsen ved
Skolegade.
Kannikegården skal rumme kirkegårdsadministrationen, kordegnekontoret, kontorer for provsti, organister og præster samt et mødelokale for de to menighedsråd, et øverum for kor, konfirmandlokaler og en sal med plads til ca. 100 personer.
Bygningen er i 3 etager – samme bygningshøjde som den brændte bygning – og forsynes med elevator. Stueetagen bliver med facader i glas, så bygningen kan opleves som svævende med mulighed for at se ruinen fra 4 sider. Den del, der vender ind mod Processionsgangen, bliver hovedindgangen til Kannikegården.
Bygningens tag og sider er teglsten i et specielt format, der i farve søges tilpasset byens røde teglsten. Tagfladen bliver afbrudt af husets vinduer, som bliver i forskellig størrelse og placeret uregelmæssigt.
I løbet af sommeren bliver der opsat en såkaldt mockup – en prøvevæg med de omtalte sten.
Haven mod syd er udformet således, at man fra Sønderportsgade kan komme ned i niveau med ruinens sokkel og fra en trappe mod Rykind kigge ned og ind mod ruinen.
Der vil i de kommende godt halvandet år være støj, støv og store maskiner i området.
Entreprenørerne og arkitektfirmaet vil af al kraft forsøge at minimere de værste gener. Menighedsrådet beder dog om forståelse for det bøvl, omgivelserne bliver påført.