Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Menighedsrådsvalg

Bekendtgørelse af valg til menighedsråd
 
I henhold til lov om valg til menighedsråd bekendtgøres herved, at der afholdes valg af 8 medlemmer til Ribe Domsogns Menighedsråd tirsdag den 8. november 2016.
 
Afstemningen sker i henhold til lister, hvorpå kandidater er bragt i forslag. En liste kan indeholde indtil det dobbelte antal kandidater end der skal vælges. Kandidatlister skal være anbefalet af mindst 5 og højest 15 stillere. Kandidatlister kan over for valgbestyrelsen tilkendegive, at de ønsker at støtte hinanden (listeforbund). De foreslåede kandidater kan enten være opført i prioriteret rækkefølge eller sideordnet.
 
Kandidatlister kan tidligst indleveres tirsdag den 20. september 2016 kl. 19.00 og skal senest være afleveret tirsdag den 27. september kl. 19.00.

Indleverede kandidatlister vil blive påført klokkeslæt og nummer i den rækkefølge, hvori de modtages. Modtages flere lister samtidigt, vil der blive trukket lod om listenumrene i overværelse af repræsentanter for sådanne lister.
 
Blanketter til udarbejdelse af kandidatlister og anmeldelse af listeforbund kan fås på Ribe Kordegnekontor, Kannikegården, inden for arbejdstiden.
 
Kandidatlister kan afleveres til fmd. for valgbestyrelsen Tage Rosenstand, Engdraget 43, 6760 Ribe og på kordegnekontoret, Kannikegården, som er åbent mandag-fredag kl. 9.00-12.30, torsdag tillige kl. 14.30-17.00, samt ekstraordinært tirsdag d. 20. september kl. 19-20 og tirsdag d. 27. september kl. 12.30-19.00.