Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Konstituering

Sådan forløb valget 

Liste 1: Socialdemokratiet med 131 st.  

Liste 2:
Ribe-Listen med 294 st.  

Liste 3: Øster Vedsted-Listen med 296 st. 

4 blanke. 

Valgt blev: 
 

  • Christian Abildgaard, Liste 1
  • Karsten Eskildsen, Liste 2
  • Solvejg F. Jørgensen, Liste 2
  • Henrik Præstholm, Liste 2
  • Dagmar Warming, Liste 2
  • Poul Karstensen, Liste 3
  • Henning Kruse, Liste 3
  • Tage Rosenstand, Liste 3 

Kandidat liste
Tryk her
 
Ribe Domprovsti
Esbjerg Kommune

 
I henhold til lov (nr. 145 af 24. februar 2012) om valg til menighedsråd og cirkulære om valg til
menighedsråd den 8. november 2016, ClR1 H nr.9359 af 19/4/2016. bekendtgøres det herved, at der afholdes valg til menighedsråd

Tirsdag d. 8. november 2016
Afstemningen sker i henhold til kandidatlister, der kan indleveres på en godkendt blanket til
valgbestyrelsen i det enkelte sogn fra

Tirsdag d. 20. september 2016 kl. 19.00 til tirsdag d. 27. september 2016 kl., 19.00.
Kandidatlisten skal mindst indeholde navnet på en kandidat, og antallet af navne må ikke overstige det dobbelte af det antal der skal vælges.
Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 5 og højest 15 stillere.
Ingen kan være kandidat for mere end en liste.
En kandidat kan ikke vare stiller for en liste, vedkommende er opstillet på, men godt for en anden. Man kan kun vare stiller på en liste.
Alle kandidater og stillere skal vare opført med det fulde navn, adresse og CPR samt underskrift.
Kandidaterne skal opføres i den rækkefølge, hvori de ønskes opført på stemmesedlen.
Det skal pa blankettens forside angivet om listen er prioriteret eller sideordnet.
Det skal angives, hvilken stiller valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende listen.
Kandidatlister kan anmelde til valgbestyrelsen, at de vil indgå liste/valgforbund med hinanden.
Ved sideordnet opstilling skal det angives, hvilke af listens kandidater der skal være medlemmer af
menighedsrådet, og hvilke der skal være stedfortrædere i tilfælde af, at afstemningen bliver aflyst.
Samtidig skal det oplyses, hvilken kandidat der anses for først valgt i tilfælde af, at afstemningen bliver aflyst.